elle melle

Fevik Kirke har et rikt og allsidig tilbud til barn og ungdom som er glad i å synge. Sangpedagog Ellen Halvorsen Lervold og Kirkemusiker Kirsti Pedersen Haugen leder de fire korene Elle Melle Mini, Elle Melle Tween, Joy Too og JOY som ulike dager i uken fyller Fevik kirke med sang og musikk.

Korene har et allsidig repertoar og har litt ekstra fokus på at alle sangere som ønsker skal få mulighet til å få prøve seg på ulike solistoppgaver.

Denne våren øver de blant annet inn en musikal de gleder seg til å fremføre i Fevikparken 24 mai. Men før det gleder de seg til å få opptre med sitt allsidige repertoar hver for seg og noe sammen på Fevikmessa 2020.

 

Bil med på messa!

Kjøp billett nå!

Kjøp billett