elle melle

Fevik Kirke har et rikt og allsidig tilbud til barn og ungdom som er glad i å synge. I år stiller de opp på messa med korene Elle Melle Mini og Elle Melle Tween og bidrar med sang og musikk.

Korene har et allsidig repertoar og har litt ekstra fokus på at alle sangere som ønsker skal få mulighet til å få prøve seg på ulike solistoppgaver.

De gleder seg til å få opptre med sitt allsidige repertoar hver for seg og noe sammen på Fevikmessa 2023.

 

Bil med på messa!

Kjøp billett nå!